Vedení účetnictví

Vedení účetnictví, účetní poradenství

  • vedení kompletní účetní agendy /dříve podvojné účetnictví/ včetně optimalizací daní a zpracování daňového přiznání
  • uspořádání, založení a označení účetních dokladů
  • zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy
  • vedení účetního deníku a hlavní knihy
  • vedení pomocných účetních knih - evidence majetku, pohledávek a závazků, knihy faktur, saldokonto, leasingové karty
  • evidence DPH
  • zpracování roční účetní závěrky - Rozvaha /bilance/, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
  • zpracování daňových přiznání, statistických výkazů a hlášení, rekonstrukce účetnictví
  • vystavování faktur
  • vypracování vnitřních účetních směrnic

Vedení účetnictví a daňové evidence na Vysočině a Jižních Čechách

Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a daní zajišťujeme a nabízíme pro firmy i OSVČ v naší firmě ve Studené a na Vysočině a v Jižních Čechách v okolí těchto měst, ale také v městech Pelhřimov, Jihlava, Telč, Dačice, Jindřichův Hradec a okolí.