Daňové poradenství

Účetní a daňové poradenství

 • daňové poradenství
 • daňová optimalizace
 • účetní poradenství
 • mzdové a personální poradenství
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • zpracování přiznání k DPH
 • zpracování přiznání k silniční dani
 • zpracování přiznání k dani z nemovitostí
 • zpracování přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • zpracování přiznání k dani darovací
 • zpracování přiznání k dani dědické

Daňová přiznání je možné zpracovat na základě podkladů předložených klientem s provedením kontroly v          rozsahu požadovaném klientem anebo na základě účetnictví nebo daňové evidence zpracované naší firmou

 • možnost podávání daňových přiznání klientů elektronicky podepsané elektronickým podpisem
 • zastupování klientů před finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, zastupování při kontrolách FÚ, OSSZ, ZP na základě plné moci
 • možnost podávání daňových přiznání v prodlouženém termínu do 30.6. bez příplatku
 • dohled nad účetnictvím zpracovávaným klientem, průběžné účetní a daňové poradenství
 • zpracování podkladů pro získání úvěru a leasingu