Mzdy

Mzdy, zpracování mezd, mzdové poradenství

Nabízíme a poskytujeme zpracování mezd samostatně nebo jako součást účetních služeb. Poznejte výhody zpracování mezd účetní firmou a současně získejte zpracování účetnictví nebo daňové evidence

  • vedení kompletní mzdové agendy
  • zpracování a výpočet měsíčních mezd, výpočet odvodů zaměstnavatele - zdravotní a sociální pojištění, daň ze závislé činnosti, srážková daň
  • vyhotovení výplatních pásek, výplatních listin, přehledů pro OSSZ a ZP, příkazů k úhradě
  • vedení evidence pracovníků a mzdových listů
  • vyhotovení pracovně-právních dokumentů (pracovní smlouvy, výpovědi, dohody o hmotné odpovědnosti, zápočtové listy apod.)
  • vyhotovení přihlášek a odhlášek zaměstnanců pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
  • roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  • roční vyúčtování zálohové i srážkové daně
  • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění

Mzdy a mzdové účetnictví na Vysočině a Jižních Čechách

Zpracování mezd a daní zajišťujeme a nabízíme pro firmy i OSVČ v naší firmě ve Studené, ale také v městech Pelhřimov, Jihlava, Telč, Dačice, Jindřichův Hradec a okolí.