Daňová evidence

Daňová evidence

  • vedení kompletní agendy daňové evidence /dříve jednoduché účetnictví/ v členění potřebném pro zjištění základu daně a přehledu o stavu majetku a závazcích včetně zpracování daňového přiznání
  • uspořádání, založení a označení dokladů
  • zaevidování dokladů v souladu s platnými právními předpisy
  • vedení daňové evidence - dříve peněžní deník
  • vedení pomocných evidenčních knih - evidence majetku, pohledávek a závazků knihy faktur, leasingové karty
  • evidence DPH
  • zpracování daňových přiznání včetně přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
  • vystavování faktur
  • vypracování vnitřních směrnic