Domů Mail Mapa stránek

Ceník služeb

Níže uvedené ceny jsou pouze orientační. K ceně bude připočtena 20% DPH.

Konečná cena služeb bude upravena podle složitosti a náročnosti zpracování podkladů, s přihlédnutím k připravenosti podkladů a včasnosti jejich předávání. Vždy se snažíme, aby obě strany byly s dohodnutou odměnou spokojeny.

Klient by měl předávat doklady k zaúčtování nebo zaevidování do 15.dne následujícího kalendářního měsíce. Odpovídá za věcnou náplň dokladů a jejich časovou příslušnost. Je povinen k 31.12. provést inventuru majetku a závazků.

 

Daňová evidence

neplátce DPH základní roční sazba (do 50 položek) 1500 Kč
  + za každou další položku 12 - 18 Kč

 

plátce DPH základní roční sazba (do 50 položek) 2000 Kč
 

+ za každou další položku

16 - 22 Kč

 

Možnost hodinové sazby 250 - 300 Kč
Možnost sjednání paušální odměny  
Zpracování přiznání k DPFO včetně přehledů pro OSSZ a ZP od 500 Kč
   

 

 

Účetnictví

neplátce DPH základní roční sazba (do 50 položek) 2500 Kč
  + za každou další položku 16 - 24 Kč

  

plátce DPH základní roční sazba (do 50 položek) 3000 Kč
  + za každou další položku 18 - 26 Kč

  

Možnost hodinové sazby 300 - 350 Kč
Možnost sjednání paušální odměny  
Zpracování účetní závěrky, inventarizace účtů od 1500 Kč
Zpracování přiznání k DPPO od 1500 Kč
Digitalizace účetní závěrky a zaslání na obchodní rejstřík od 300 Kč

 

 

Mzdy

Základní sazba za 1 zaměstnance a měsíc do 10 zaměstnanců od 180 Kč
zahrnuje výpočet mzdy v daném měsíci, odvodů sociálního a zdravotního pojištění, záloh na daň z příjmu, zpracování podkladů pro účetnictví nebo daňovou evidenci, roční vyúčtování záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti a srážkové daně, roční výpočet daně a daňového zvýhodnění zaměstnance
Založení evidence pracovníka, sepsání pracovní smlouvy 300 Kč

  

Poradenství

Účetní poradenství od 300 Kč / hodinu
Daňové poradenství od 400 Kč / hodinu

  

Ostatní přiznání

Zpracování přiznání k DPH od 200 Kč
Zpracování přiznání k dani silniční od 200 Kč
Zpracování majetkových daní od 300 Kč

 

překlady a tlumočení - angličtina, němčina